Bundeling Haagse hightechbedrijven versterkt internationale concurrentiepositie

Artikel over Bundeling Haagse Techbedrijven

Bundeling Haagse hightechbedrijven versterkt internationale concurrentiepositie

PERSBERICHT

Den Haag, 4 april 2018 – Vandaag verzorgt wethouder Saskia Bruines van de gemeente Den Haag de officiële kick-off van het nieuwe programma ‘Technology Park Ypenburg’. In dit programma investeren de gemeente Den Haag, vier lokale bedrijven en het Digital Factory for Composites fieldlab (DFC) in 2018 samen 1,6 miljoen euro. Het programma richt zich op het geautomatiseerd en gedigitaliseerd produceren met geavanceerde materialen zoals composiet en vezelmetaallaminaten. Hierbij zal robotica een belangrijke rol spelen. Met de gezamenlijke investering kan de maakindustrie in (de regio) Den Haag een sprong voorwaarts maken.

Op het Haagse bedrijventerrein Ypenburg zijn verschillende hightechbedrijven en een fieldlab gevestigd. Vier bedrijven (Airborne, KVE, Promolding en GTM) en het fieldlab DFC bundelen hun krachten om Den Haag te laten uitgroeien tot een internationale hot-spot voor de maakindustrie van producten op basis van hightechmaterialen. Hightechbedrijven zijn de bedrijven van de toekomst en bepalen ook voor een belangrijk deel de economische ontwikkeling en werkgelegenheid van de toekomst. De vraag naar producten van hightechmaterialen zal de komende jaren nationaal en internationaal sterk groeien. Daarom vindt nu een gezamenlijke investering van 1,6 miljoen euro plaats die het fundament moet vormen voor het versterken van de regionale innovatiekracht en voor de toename van bedrijfsleven, banen, kennisinstituten en investeringen gericht op innovatieve maakindustrie, gespecialiseerd in hightechmaterialen.

 Banen van de toekomst

Met dit programma verwachten de initiatiefnemers dat op Ypenburg een aantrekkelijk vestigingsklimaat wordt gecreëerd voor andere bedrijven. Die kunnen profiteren van de relevante infrastructuur op het bedrijventerrein, de onderlinge samenwerking, de samenwerking met kennisinstituten en de gemeente, en de aanwezigheid van een divers arbeidspotentieel in de regio. Het programma wil ook een positieve impuls geven aan lokale en regionale opleidingsinstituten via stage- en werkplaatsen. Daarnaast leveren de innovatieve ontwikkelingen nieuwe werkgelegenheid voor zowel hoger als lager opgeleiden. Bijvoorbeeld: om de robotica te kunnen programmeren, is kennis op hbo- en wo-niveau noodzakelijk. Om de robots te kunnen bedienen, zijn opleidingen op vmbo- en mbo-niveau nodig. 

Regionale kennis versterkt internationale concurrentiepositie

Een component in het programma is het Digital Factory for Composites fieldlab (DFC). Ondernemers, regionale onderwijsinstellingen en investeerders kunnen bij dit fieldlab terecht voor werkplaatsen, kennisdeling, en het vinden van interessante investeringsprojecten. Als onderdeel van Smart Manufacturing: Industriële Toepassing in Zuid-Holland (SMITZH), zal het fieldlab bijdragen aan een sterke regio die kan concurreren op wereldniveau. SMITZH heeft tot doel de Zuid-Hollandse maakindustrie te ondersteunen bij het toepassen van Smart Manufacturing. De ambitie is uit te groeien naar een one-stop-shop loket waar bedrijven naar toe komen voor kennis en technologie om hun hoogwaardige producten op concurrerende manier te kunnen maken. Ook in kleine series en/of enkelstuks.

Jan Willem Gunnink, CEO/President, GTM Advanced Structures“Het is goed dat de gemeente Den Haag de ontwikkeling van geavanceerde producten op de locatie Ypenburg ondersteunt. GTM is actief op het gebied van geavanceerde materialen en constructies voor de luchtvaart- en ruimtevaarttechniek en waardeert dit initiatief van de gemeente Den Haag ten zeerste. Zij geeft daarmee verdergaande mogelijkheden om de samenwerking tussen de bedrijven op Ypenburg te intensiveren en om daarmee de nationale en internationale industrie nog beter te bedienen met de high tech producten die op Ypenburg ontwikkeld en gemaakt worden. Gezien de samenwerking tussen GTM en de diverse opleidingsinstituten in de Haagse regio (waaronder het instituut Advanced Hybrid Structures Centre of Competence (AHSCC) met de TU Delft) ziet GTM hiermee ook de mogelijkheid om die samenwerkingen in projecten en studentbegeleiding verder uit te bouwen.”

Harm van Engelen, directeur KVE Composites Group: “Als letterlijk het eerste bedrijf dat zich na het faillissement van Fokker op dit bedrijventerrein heeft gevestigd, is KVE uitgegroeid tot een bedrijf met onder andere unieke kennis op het gebied van het lassen van thermoplastische composieten. Het samenwerkingsproject biedt de mogelijkheid die kennis te koppelen aan bijvoorbeeld de spuitgietkennis van Promolding, de satelliet-ontwerpkennis van GTM en de automatiseringskennis van Airborne om daarmee totaal nieuwe product-marktcombinaties te realiseren. Door intensieve samenwerking met kennisinstellingen uit de regio wordt ontbrekende input uit aangrenzende kennisgebieden toegevoegd, zoals mechatronica, modellering, sensortechniek en chemie. KVE verwacht veel van deze samenwerking.”

Foto's: Daniel Verkijk 

Contact

In het hart van de Dutch Makers Valley

dutchmakersrevolution.nl
info@dutchmakersrevolution.nl
+31 (0)651518377